The Disaster Risk Reduction Conference

October 12-13, 2017, Warsaw, Poland

Tematyka

Temat: Redukcja ryzyka klęsk żywiołowych

Cele dyskusji: 

 • teoretyczne i praktyczne aspekty badań
 • fizyczne aspekty badań
 • społeczne aspekty badań
 • psychologiczne aspekty badań
 • geograficzne podejście
 • paradygmaty
 • definicje
 • szacowanie
 • narzędzia: GIS, obrazy satelitarne, analiza statystyczna
 • metody i rozwiązania: szczególnie uniwersalne podejście do zagrożeń naturalnych
 • zmiany i wyzwania

Tematy:

 • redukcja ryzyka klęsk żywiołowych
 • zarządzanie klęską
 • zarządzanie redukcją ryzyka klęsk żywiołowych
 • zagrożenia naturalne i zjawiska ekstremalne
 • adaptacja do zmian klimatu
 • wdrażanie Sendai Framework for DRR
 • ryzyko klęski żywiołowej
 • podatność na zagrożenia naturalne
 • elastyczność i odporność na zagrożenia naturalne
 • adaptacja do zagrożeń na trzech poziomach: rządowym, społecznościowym, indywidualnym
 • zdolność radzenia sobie
 • infrastruktura krytyczna
 • geoetyka i ryzyko klęski żywiołowej
 • gospodarka przestrzenna/planowanie przestrzenne
 • korupcja: identyfikacja słabych punktów
 • świadomość publiczna
 • prewencja
 • ubezpieczenia
 • aktywność społeczna: przed, podczas i po klęsce
 • kwestie uchodźców klimatycznych
 • ewakuacja
 • psychiczne następstwa katastrof
 • zachowania i komunikacja społeczna
 • edukacja: kolejny etap szkolnej i nieformalne edukacji
 • współpraca miedzy uniwersytetami, administracją rządową i społeczeństwem
 • Międzynarodowy Dzień Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych: działania i popularyzacja

 

 

 

Disaster Risk Reduction © 2014 Frontier Theme