The Disaster Risk Reduction Conference

October 12-13, 2017, Warsaw, Poland

Komitet Organizacyjny IIDRR

Dorota RUCIŃSKA, Uniwersytet Warszawski

Joanna PAPIS, Uniwersytet Warszawski

Mariusz PORCZEK, Uniwersytet Warszawski

Marta RÓŻAK, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Katarzyna PODGÓRNIAK, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Iwona ARASZKIEWICZ, Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Bogdan OZGA-ZIELIŃSKI, Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

Maria WĄSOWSKA, Uniwersytet Warszawski

 

 

Disaster Risk Reduction © 2014 Frontier Theme