The Disaster Risk Reduction Conference

October 12-13, 2017, Warsaw, Poland

O III Międzynarodowej Konferencji DRR

DRR 2017: III Międzynarodowa Konferencja  Redukcji Ryzyka Klęsk  Żywiołowych

12-13.10.2017 r. Warszawa

Trzecia edycja DRR ma na celu zgromadzenie wiodących naukowców i młodych badaczy chcących dzielić się swoimi doświadczeniami, najnowszymi wynikami badań i pytaniami na temat różnych aspektów Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych. Spotkanie jest interdyscyplinarnym forum dla naukowców i praktyków do przedstawienia i przedyskutowania trendów, rozwiązań oraz napotykanych problemów teoretycznych i praktycznych w redukcji ryzyka.

Tematyka sesji będzie obejmowała zagadnienia redukcji ryzyka klęsk żywiołowych w obszarach  teoretycznych i praktycznych. Jest w nich miejsce na zagadnienia społeczne i fizyczne, ujęcie geograficzne oraz zarządzanie redukcją ryzyka w kontekście zagrożeń naturalnych.

Zachęcamy do propagowania Międzynarodowego Dnia Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych podczas naszej konferencji (11 października 2017). Jesteśmy otwarci, aby poznać Państwa działania – lokalne, organizacji pozarządowych i rządowych, oraz wszystkie inicjatywy słuszne dla redukcji ryzyka klęsk.

 

Temat: Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych

Kraj: Polska

Miasto: Warszawa

Ważne daty: Data konferencji 12-13 października 2017

Abstrakty: Według załączonego wzoru abstraktu (zakładka Abstrakty)

Czas trwania prezentacji: 15 minut

Poster: A0 (841 x 1189 mm; 33.1 x 46.8 in).

Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów i  posterów w języku angielskim. Teksty zaakceptowane przez recenzentów, zostaną opublikowane w Książce Abstraktów.
Przyjęte referaty będzie można wygłosić w języku polskim lub angielskim (tłumaczenie symultaniczne), natomiast slajdy prezentacji prosimy przygotować w języku angielskim.
Disaster Risk Reduction © 2014 Frontier Theme