The Disaster Risk Reduction Conference

October 12-13, 2017, Warsaw, Poland

Komunikat dt. II Konferencji Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

umazuw

 

II KONFERENCJA REDUKCJA RYZYKA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

15-16 października 2015 r., Warszawa

KOMUNIKAT I

Mamy przyjemność poinformować Państwa, że w dniach 15-16 października 2015 r. w Warszawie odbędzie się II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Stowarzyszenia Klimatologów Polskich i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich.

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy teoretykami i praktykami, jak również identyfikacja problemów istotnych dla podnoszonego tematu, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych oraz zastosowań nowych technik analitycznych. Naszym dążeniem jest również włączenie się w Międzynarodowy Dzień Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

Konferencja obejmować będzie następujące zagadnienia:

1. Zjawiska ekstremalne w zmieniającym się środowisku.

2. Zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

3. Społeczno-ekonomiczne aspekty klęsk żywiołowych.

4. Minimalizacja skutków klęsk żywiołowych w rozwiązaniach lokalnych i regionalnych.

5. Rola państwa i odpowiedzialność obywatela.

Przez klęskę żywiołową należy rozumieć zjawisko wywołane zagrożeniem naturalnym.

 

Spotkanie przyjmie charakter międzynarodowy z wykorzystaniem tłumaczenia symultanicznego (język polski i język angielski).

Prosimy o zarejestrowanie się oraz przesłanie propozycji tematu referatu i abstraktu do dnia 31.01.2015 r. korzystając ze strony www.drr.uw.edu.pl, stosując się do zaleceń edytorskich. Potwierdzeniem uczestnictwa z Państwa strony będzie dokonanie opłaty konferencyjnej. Abstrakty spełniające wymogi merytoryczne zostaną przyjęte, następnie opublikowane i udostępnione podczas konferencji.

Organizatorzy nie ponoszą kosztów hotelowych i transportu uczestników konferencji.

Kontakt e-mail: rrkz@uw.edu.pl

logo SKP OLD 300   shp-logo       
Updated: 2 października 2014 — 10:50
Disaster Risk Reduction © 2014 Frontier Theme