The Disaster Risk Reduction Conference

October 12-13, 2017, Warsaw, Poland

List do Sponsorów

umazuw

 

Szanowni Państwo

 

Mamy przyjemność zaproponować Państwu współpracę przy organizacji II Konferencji – Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych, która odbędzie się w dniach
15 – 16 października 2015 roku w Warszawie.

Konferencja organizowana jest przez Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

pod honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego oraz Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami konferencji są m.in.: Stowarzyszenie Hydrologów Polskich, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich.

Powodzenie pierwszej edycji Konferencji w 2014 roku skłoniło pomysłodawców do kontynuacji przedsięwzięcia w kolejnych latach, rozszerzając jej zasięg do skali międzynarodowej.

Jest to jedyne tego typu wydarzenie w województwie mazowieckim i jedno z niewielu na arenie ogólnopolskiej umożliwiające wymianę wiedzy teoretyków z doświadczeniami praktyków w kwestii minimalizacji skutków zagrożeń naturalnych. Mamy na celu również włączenie się w coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych.

Liczymy, że dzięki Państwa obecności tegoroczna edycja okaże się jeszcze większym sukcesem.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem i omówimy jej szczegóły.

Z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny II Konferencji

Redukcja Ryzyka Klęsk Żywiołowych 2015

Updated: 27 września 2014 — 13:53
Disaster Risk Reduction © 2014 Frontier Theme